KONTENT YARADILMASI

KONTENT YARADILMASI

KONTENT YARADILMASI


Kontent hər şeydir. Bütün kommunikasiyanın məğzi kontentdə gizlənir. Kontent 2 əsas hissədən ibarətdir: mətn kontenti və vizual kontent.


MƏTN KONTENTİNİN YARADILMASI

Mətn kontenti kontent işinin ən çətin hissəsidir. Çünki vizualdan fərqli olaraq mətnin bir neçə cür anlaşılma imkanı daha çoxdur. Ona görə də həm doğru anlamı verən, həm yaradıcı, həm də cəlbedici mətnin yaradılması çox vacibdir.


STATİK VİZUAL KONTENTİN YARADILMASI

Vizual kontent mətn kontenti ilə birlikdə həll edici rol oynayır. O, insanlara məhsulu göstərir, nə etməli olduğunu göstərir. Vizual kontent statik və dinamik ola bilər. Statik vizual kontentin başlıca üstünlüyü hər yerdə istifadə olunma imkanı və mesajı vahid bir görünüşlə verə bilməsidir. Ona görə də belə kontent maksimum aydın və yaradıcı təsir gücünə malik olmalıdır.