TREND ANALİZİ

TREND ANALİZİ

TREND ANALİZİ

Trend analizi bazarda gedən proseslərin, istehlakçı davranışlarının və müştəri “insight”-larının öyrənilməsidir. Bunu etməklə bazardakı prosesləri müştərilərimizin məhsullarına uğurla inteqrasiya etmək imkanı qazanırıq. Nəticədə həm müştərilərimiz gündəmdən öz imicini gücləndirmək və satışlarını artırmaq üçün istifadə edir, həm də yaradıcı kommunikasiya qurmaq imkanı yaranır. Bu cür kommunikasiyalar isə viral olmaq potensialına malikdir.