FRONT-END DEVELOPMENT

FRONT-END DEVELOPMENT

FRONT-END DEVELOPMENT

Bəzən qarşımıza elə layihələr çıxır ki, onun dizaynı, təqdimatı bizi heyran edir. Çünki hər işdə keyfiyyətlə yanaşı, görüntü də böyük önəm daşıyır. İstənilən layihənin ön planının, yəni görünən hissəsinin yazılması məhz front-end development adlanır. Bu sahənin işi ona təqdim olunan dizaynı kodlaşdıraraq layihəyə inteqrasiya etməkdir. Layihənin ön planında görünən bütün dizaynlar, işləyən bütün effektlər məhz front-end development sayəsində kodlaşdırma dilində reallaşır. İllərdir ki, layihələrinizin estetik, baxımlı görünüşünü və rahat istifadəsini təmin edirik.