EVENT PLANNING

EVENT PLANNING

EVENT PLANNING


Bu, marketinq sahəsindəki ən məsuliyyətli işlərdən biridir. Tədbirin uğurlu təşkilinə həlledici təsir etdiyini düşündüyümüz 5 önəmli faktor var: yaradıcı konsept, doğru məkan seçimi (məkanı agentlik seçirsə), məsuliyyətli vendorlar, fors-majorlara hazırlıq və innovativlik.