PROTOTİP

PROTOTİP

PROTOTİP

Prototip ilkdir, birincidir. Hansısa bir fikrin, ideyanın ilkin variantıdır. İstənilən bir marka yaradılmamışdan əvvəl onun prototipi yaradılır,  üzərində müəyyən işlər aparılır. Bu, markanın növbəti mərhələdə daha uğurlu və sağlam addımlar atmasını təmin edir. Çünki markanın ilkin variantını görmədən, növbəti mərhələdə hansı işlərin görüləcəyini demək çətindir.