ARAŞDIRMA VƏ İNKİŞAF

ARAŞDIRMA VƏ İNKİŞAF

ARAŞDIRMA VƏ İNKİŞAF


Araşdırma və inkişaf şirkətlərin yeni məhsul və xidmətləri yeniləmək, təqdim etmək üçün həyata keçirdiyi fəaliyyətləri əhatə edir. Çox vaxt inkişaf prosesinin ilk mərhələsi sayılır. Burada məqsəd daha çox yeni məhsul və xidmətləri bazara çıxarmaq ilə əlaqəli olur.

Araşdırma və inkişaf hər hansı bir təşkilatın işində yeni prosesləri axtarmaq və ya yeniləşdirmək üçün apardığı araşdırma fəaliyyətinə aiddir. 

Araşdırma və inkişaf adətən bir müəssisənin dərhal qazanc əldə etmə məqsədi və ya hədəfi ilə həyata keçirilməyən vacib və geniş bir fəaliyyət növünü təşkil edir. Bununla yanaşı, o, hər hansı bir iş üçün istifadə edildiyi zaman uzunmüddətli gəlirlilik və marketinq uğurları üzrə istiqamətlənir.