KOMMUNİKASİYA DİZAYNI (KEY VISUAL)

KOMMUNİKASİYA DİZAYNI (KEY VISUAL)

KOMMUNİKASİYA DİZAYNI (KEY VISUAL)

Key vizual layihələr və kampaniyalardan tutmuş tədbirlərə və mükafatlara qədər tanıtmağa yardımçı olmaq üçün mediada davamlı olaraq təkrar edilən bir motiv kimi istifadə olunan xüsusi bir şəkil və ya illüstrasiyadır. Key vizual istehlakçı ilə ünsiyyət qurmaq üçün istifadə olunan əsas reklam şəklidir. Reklam mesajının mahiyyətini çatdırır və bir şəkil köməyi ilə asanlıqla xatırlanır. Brend reklamındakı vizual görüntü onu müəyyənləşdirməyə, fərdiliyi və üslubu vurğulamağa xidmət edir. Key vizual marketinq kommunikasiyasında cari marketinq kampaniyasının bir hissəsi olaraq və ya bir markanın bütün materiallarında ardıcıl olaraq istifadə olunan qrafik elementlərə aiddir. Key vizual bir markanın tanınma qabiliyyətini artırmaq və müştərilərlə uzunmüddətli əlaqələr qurmaq üçün istifadə olunur.