Kartomaniya

Atabank 2012-ci ildən nağdsız ödənişlərin stimullaşdırılması məqsədi ilə layihə həyata keçirirdi və bu layihə üçün konseptlərin hazırlanması hər il agentliyimizə həvalə edilirdi. 2015-ci ildə layihə çərçivəsində həyata keçirilən kampaniyalar ilə bağlı hazırladığımız "KARTOMANİYA" konsepti xüsusi maraqla qarşılandı. Konsepsiyanın əsas mahiyyəti nağdsız alış-verişin insanlara necə rahat imkanlar yaratdığını göstərməkdən ibarət idi.

ATABANK