SANBALLI və YARADICI gündəlik

Azərbaycanın önəmli banklarından olan “Azər-Türk Bank” üçün hazırladığımız gündəlik (agenda) ciddi korporativ stili qroumaqla bərabər həm də, əlamətdar günlərin xüsusi tərzdə nəzərə çarpdırılması ilə də seçilir. YelloAD olaraq ortaya qoyduğumuz bu iş müştəri tərəfindən olduqca rəğbətlə qarşılandı və gündəlik (ajanda) bir neçə il ardıcıl olaraq demək olar ki, dəyişdirilmədən tətbiq olundu.

AZƏR TÜRK BANK