Azərbaycan Texniki Universiteti üçün hazırladığımız yeni logo

Azərbaycan Texniki Universiteti üçün hazırladığımız yeni logo qarşınızdadır!
 Fikirlərinizi öyrənmək üçün səbrsizlənirik.
"Editlərə", "Brief"lərə həmişəki kimi hazırıq!

AzTU