Aşımız Bir Tamaşa, İşimiz Bir Tamaşa!

Aş işi sənət işidir...

Azərbaycan kimi zəngin kulinariyaya malik ölkədə isə aş məsələsi xüsusilə diqqət mərkəzindədir. Mətbəximizin şahı sayılan aşın ölkə ərazisində 200-ə qədər növü bişirilir.

Dadlı və gözəl aş bişirmək həm də zövq tələb edən bir sənətdir. Tamashaee Miad düyüləri üçün ərsəyə gətirdiyimiz filmin konseptini də məhz bu məqam təşkil edir.

Verdiyimiz sloqan isə brendin adı ilə sənətin birgə assosiasiyasını yaradır.

Verilən mesaj kifayət qədər aydındır. Əgər sən də evində bişirilən aşın bir sənət əsəri qədər gözəl və bəyənilən olmasını istəyirsənsə, onda, ən yaxşı seçim Tamashaee Miad düyüləridir.