Qablaşdırma dizaynı
Yanacaq əlavələrinin qablaşdırılması üçün dizayn

Almaniyanın məşhur yanacaq əlavələri şirkəti olan “Monza” agentliyimizə yanacaq əlavələrinin metal konteyneri üçün vizual dizayn hazırlamaq barədə sifariş vermişdi. Bəs bu dizayn necə yaradıldı?Bu cür dizaynları uğurla həyata keçirməkdən ötrü spesifik dizayn proqramları tələb olunur.Beləliklə, metal konteynerin vizual dizayn elementlərini dəqiq şəkildə ərsəyə gətirməkdən ötrü biz “3D Max”© və “Blender”© kimi proqramlardan istifadə etdik.Yanacaq əlavələrinin və mühərrik yağının elementləri, konteynerin dizayn konsepti isə “3D Max”©-da inkişaf etdirilərək modelləşdirdik. Ən sonda rəng korreksiyası və konteynerin dizaynı “Adobe Photoshop”© və “Adobe Illustrator”©-da ərsəyə gətirildi.