fbpx

BTL

göstərmək, tanıtmaq, daddırmaq sənəti...

BTL AKSİYALARI

ölkəmizdə fəaliyyət göstərən şirkətlər üçün böhrandan sonrakı dönəmdə çox ciddi əhəmiyyət kəsb etməyə başladı. Çünki bu, məhsulun bazara yeridilməsinin ən az xərc tələb edən yoludur.

Bu aksiyaları istər birbaşa satış nöqtələrində, istərsə də, kütlənin çox toplaşdığı məkanlarda (parklar, bulvar, alış-veriş mərkəzləri və s.) keçiririk.

Burda aksiyanın konsepti ilə yanaşı onun icrası zamanı işin keyfiyyətinə nəzarət də güclü rol oynayır.

Təcrübə göstərir ki, belə aksiyalar doğru nəzarət sistemi olmadıqda lazımı səviyyədə keçirilmir. Ona görə də biz BTL işləri görərkən ikipilləli, hətta ehtiyac yaranarsa, üçpilləli nəzarət mexanizmi tətbiq edirik.