fbpx

BRENDİNQ

sən necə də gözəlsən!

KORPORATİV ÜSLUBUN YARADILMASI

bir məhsulun brend olması yolunda atılan ilk addımlardan biridir. Çünki məhsulun brend olmasında onun keyfiyyəti qədər brend dəst-xəttinə malik olması da rol oynayır.

Biz bu dəst-xətti, yəni korporativ üslubu yaradarkən yaratdığımız üslubun bənzərsizliyinə, praktikliyinə və hədəf kütlənin qəbul edə biləcəyi qəbildən olmasına ciddi fikir veririk. Bizə görə brendin adı da, loqosu da, sloqanı da, rəngləri və şriftləri də oxunan və fərqlənən olmalıdır.

KORPORATİV ÜSLUBUN YENİLƏNMƏSİ

brendin vizual dəst-xəttinə yeni nəfəs gətirilməsidir.

Böyüklüyündən asılı olmayaraq hər bir biznesin korporativ üsluba ehtiyacı var. Çünki korporativ üslub brendin vizual tamlığını təmin edir.

Onun yaradılması zamanı forma və rənglərin harmoniyasını düzgün təmin etmək önəmlidir. Bunu isə yalnız işinin peşəkarları edə bilə