Yello-002-2
Adımız Yello, soyadımız Advertising.

Fəaliyyətə başlayandan hamıda maraq doğurmuşuq.

Çünki Biz dünyaya Fərq yaradaraq göz açmışıq.

Gördüyümüz işlərin sayı və səviyyəsi yaşımızı aşır.

Yəni az aşın duzu deyilik.

Fikirləri, hisləri, insanların baxış bucaqlarını dəyişmək əsas məqsədimiz olaraq kreativ düşüncəli komandamızla yola çıxmışıq.

Dəcəlik, bir yerdə dayanmağı sevmirik. Daima inkişafdayıq, yaradıcı ideyalaryeniliklərimiz aşıb-daşır.

Zamanla fəzada vəziyyətimizi dəyişirik.